Δήμος Νέας Ζίχνης : Προσωρινοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

school-clean-marathon-1200x695-1.jpg

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών,δηλαδή από 09/8/2022 ως και 10/8/2022. Η υποβολή αντίρρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e- mail του Δήμου Νέας Ζίχνης : n-zixni@otenet.gr

1.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (4ωρης Απασχόλησης)

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (5ωρης Απασχόλησης)

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top