Π.Ε Σερρών : Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας στην Μαυροθάλασσα

297973896_2122141227958410_8528623247115432146_n.jpg

Ξεκίνησε το έργο «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα» μεταξύ των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μύρκινου, καθώς από την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκονται σε εξέλιξη από την ανάδοχο εταιρεία εργασίες ανάπτυξης εργοταξίου στη συγκεκριμένη θέση. Σύμφωνα με τη σύμβαση προβλέπεται να κατασκευαστεί φορέας επτά ανοιγμάτων, υποστηριζόμενος από δύο ακρόβαθρα και έξι μεσόβαθρα, διατεταγμένα κατά την ορθή διεύθυνση, συνολικού πλάτους 13.50m (συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων). Το συνολικό μήκος της γέφυρας ισούται 278.30m ως τεχνικό έργο (συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων ακροβάθρων).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top