Δήμος Νέας Ζίχνης : 420.000 ευρώ για κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

.jpg

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους  ότι αναρτήθηκε στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ με συστημικό αριθμό 185175
ο διαγωνισμός που αφορά την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 419.354,84 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top