Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Ως τις 22 Αυγούστου οι αιτήσεις για βελτίωση θέσεων στις λαικες αγορές

.jpg

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά από την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022…

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top