Δήμος Αμφίπολης : Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου

dimarceio-amfipolis-rodolivos-neaserres-e-vima.jpg

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για εκλογή νέου αντιπροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου και εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Κων/νου
Κιορπέ 22, Ροδολίβος) την 21 η Αυγούστου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00΄ σε ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύουν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 ο : «Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης
δημοτικού συμβούλου».
Θέμα 2 ο : «Εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top