Δήμος Σιντικής : Διαγωνισμός για την κατασκευή του μουσείου βουβαλοτροφίας

-κερκίνη.jpg

 Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ». (CPV : 45212313-3). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ανέρχεται στο ποσό των 166.935,48 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 207.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΕΔΩ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top