Δήμος Σερρών : Δευτέρα 29/8 συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής

.jpg

Συνεδριάζει  , την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου    η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών, την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός (νέα γραμμή παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων Vegan, μηχανολογικός εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3 MW) την αύξηση δυναμικότητας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, την επέκταση του γηπέδου της βιομηχανίας λόγω προσθήκης νέων αγροτεμαχίων, την κτιριακή επέκταση, τη δυνατότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος από δραστηριότητες τρίτων και την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.’’»

2ο ΘΕΜΑ:« Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος κ. ΣΤΡΑΤΗΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Θεοδώρου επί της οδού Ανατ. Θράκης & Δ. Σπυρίδη γωνία».

3ο ΘΕΜΑ:« Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 1091 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα, σε υφιστάμενη αγροτική οδό για τη λειτουργία της εταιρείας Physis Ingredients Μον. ΙΚΕ – παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων».

4ο ΘΕΜΑ:« Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Φιλίππου 18».

5ο ΘΕΜΑ:« Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Γ. Παπανδρέου (με Χρ. Σμύρνης)».

6ο ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Βενιζέλου 20».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top