Δήμος Νέας Ζίχνης : 620.000 ευρώ για Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων

.jpg

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ζίχνης έκανε δεκτή την απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων
του Δήμου Νέας Ζίχνης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 620.000,00 €.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top