Δήμος Σερρών : Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού

.jpg

Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού120.960,00€ χωρίς ΦΠΑ και 149.990,40€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 170771 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.   Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top