Δήμος Σερρών : Ανακοίνωση για Αίτηση για ΙΕΚ – ΣΔΕ

.jpg

Σε συνέχεια της έγκρισης πρόσληψης τριών (3) καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του Δήμου μας.

Παρακαλούνται Όσες/οι από τις ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων, που σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 01-2022 προσλήφθηκαν με σύμβαση ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης έξι (6) ωρών, τεσσάρων (4) ωρών και τριών (3) ωρών, για την αντιμετώπιση της καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, επιθυμούν.

Να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη πρόσληψης των τριών (3) καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του ΔΙΕΚ ή για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του Δήμου μας.

Οι αιτήσεις να αποσταλούν μέχρι και τη Παρασκευή 09-09-2022 αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sox@serres.gr. Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάσει την μοριοδότηση των αιτούντων στους αντίστοιχους πίνακες.
Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top