Δήμος Σιντικής : Ορισμός αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής

.jpg

Με απόφαση του  ο δήμαρχος Σιντικής προχώρησε στον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Τορουνίδη Ιωάννη με αναπληρωτή τον τον Ζλατίντση Αντώνιο 

2. Νικηφόρου Κωνσταντίνο με αναπληρωτή Αντώνιο τον Τσίντσιο Γεώργιο 

• Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 

1.Τον Σαββίδη Παναγιώτη με αναπληρωτή τον Τορουνίδη Ιωάννη 

2.Τον Λεωνάκη Λεωνίδα με αναπληρωτή τον Τσίντσιο Γεώργιο

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top