Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόσληψη νοσηλευτή με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ

.jpg

Το Κ.Α.Κ.ΠΟ του Δήμου Εμμ. Παππά επιθυμεί να προσλάβει με δίμηνη σύμβαση ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής…

Ανακοίνωση για Δίμηνη Σύμβαση ΤΕ Νοσηλευτή

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top