ΑΝΕΣΕΡ : Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης ανέργων

.webp

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ανακοινώνει την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής ωφελουμένων στην πράξη που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (Νέα καταληκτική ημερομηνία Κυριακή 30/09/2022 και ώρα 24:00).

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 18-64 ετών προερχόμενοι από όλους τους δήμους του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

Τα προγράμματα κατάρτισης:

  • Έχουν διάρκεια 80 ώρες 
  • Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες (400,00 ευρώ μικτά)
  • Συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας. 
  • Οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://ekt.aneser.gr/.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top