Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για τον εκσυχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου Λαιλια

.jpg

Δημοσιεύτηκε σήμερα η διακήρυξη της πράξης “Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματός της ΠΕ Σερρών ” που χρηματοδοτήθηκε από τον Κωνσταντίνο Αχιλ. Καραμανλή ως Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σερρών .Απλά συνεχίζουμε …….Κείμενο Ιωαννης Χατζόπουλος Ο Έπαινος του μεγάλου θέρετρου των Σερρών !Όσο για την ιστορία των υποδομών στο βιβλίο «Θυμάμαι» που εξέδωσε το έτος 2004, ο αείμνηστος πια πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών Νικόλαος Χρ. Χρηστίδης αναφέρει ότι : “Το 1978 άρχισε η ανέγερση του Χιονοδρομικού Περιπτέρου ΣΑΛΕ Λαϊλιά δαπάνης 3.574.000 δρχ. Για την πραγματοποίηση των εργασιών του Χιον Περιπτέρου ΣΑΛΕ ήλθε στην πόλη μας η Γεν Διευθύντρια των Τεχνικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. κ. Μαρκέτου κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Προεδρίας Αχιλλέα Καραμανλή και έκαμε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στην μελέτη του Χιον Περιπτέρου ΣΑΛΕ και έτσι από την αρχική μελέτη που ήταν ένα μικρό κτίριο προϋπολογισμού 2.500.000 δρχ έφθασε να γίνει ένα τριώροφο κτίριο δαπάνης ύψους 7.000.000 δρχ.1980: Το Χιον. Περίπτερο ΣΑΛΕ Λαϊλιά αποπερατώθηκε και παρεδόθη στον Ορειβατικό σύλλογο Σερρων, προσωρινώς. Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 17.000.000 δρχ.1981: Στις 15 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια του Χιονοδρομικού Περιπτέρου ΣΑΛΕ από τον Υφυπουργό Προεδρίας κυβερνήσεως επί Αθλητικών Θεμάτων κ. Αχιλλέα Καραμανλή ο οποίος είναι και ο κύριος συντελεστής της δημιουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά και ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα διαθέτοντας τα σχετικά κονδύλια για την προμήθεια των χιον. αναβατήρων του χιονοστρωτήρα, της ανέγερσης του Χιονοδρομικού Περιπτέρου ΣΑΛΕ, για την ηλεκτροδότηση του Λαϊλιά, την τηλεφωνοδότηση του καταφυγίου και για αυτό του οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη.”

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top