Δήμος Νέας Ζίχνης : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο ύδρευσης της Αλιστράτης

CE8ECEB4CF81CEB5CF85CF83CEB72-1021x580-1.jpg

H οικονομική επιτροπή του δήμου Νέας Ζίχνης με ομόφωνη απόφαση αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Ταμείο Ανάκαμψης
Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» για την πρόταση με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 1.240.000,00
€.
Γ. Εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Ύδρευση Αλιστράτης» για την υποβολή της πρότασης.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top