Π.Ε Σερρών : Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Κ . Μακεδονίας

-Σπυρόπουλος-Σέρρες-ΔΙΕΞΟΔΟΣ-1280x720-1.jpg

Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.30 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 13ης/29-8-2022 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.).
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες της Β’ Παιδιατρικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ».

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί ορισμού μελών και συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Π.Κ.Μ.-Μ.Ε. Θεσ/νίκης.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για το έτος 2022.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων έτους 2023 του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2023 του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών έτους 2023 του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top