Δήμος Νέας Ζίχνης : 20.700 ευρώ για μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου

.jpg

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,

Παραλαμβάνει οριστικά τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής-ωρίμανση πράξης για το έργο με τίτλο ‘Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του πρώην διοικητηρίου Νέας Ζίχνης», η οποία εκπονήθηκε από τη μελετητική εταιρεία ………. έναντι του ποσού των 20.700,02 € με το ΦΠΑ.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top