Δήμος Βισαλτιας : Διαγωνισμός για Ογκωδών και Αποβλήτων

.jpg

Διακήρυξη διαγωνισμού για «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». Δείτε παρακάτω τα έγγραφα της υπό προκήρυξη σύμβασης:ΑΟΕ-309-31-2022-Έγκριση-αριθμ.8-2022-μελέτης_s-1ΛήψηΕΕΕΣΛήψηΔιακήρυξη-με-ΚΗΜΔΗΣ_signed-1ΛήψηΠερίληψη-με-ΑΔΑ_s-1ΛήψηΕΕΕΣ-1ΛήψηΈντυπο-οικονομικής-προσφοράςΛήψη

*Το αρχείο ΕΕΕΣ σε μορφή .xml είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top