Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Ηράκλειας_epiloges_tv-1.jpg

 Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηράκλειας , που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του δημαρχιακού μεγάρου.

  Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία Σερρών για τον καθορισμό ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης στην περιοχή ̈Λιμανάκι ̈ της Κοινότητας Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.
2. Ορισμός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και Προέδρου αυτής.
3. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 144/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2022.
4. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 122/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, ως προς τον ορισμό νέου αναπληρωτή του πολιτικού υπεύθυνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
5. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 110/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , όπως ισχύει, που αφορά στη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ηράκλειας.

6. Τροποποίηση (2η) του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηράκλειας έτους 2022 –Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
7. Παραίτηση από τη μίσθωση του με αριθμό 21 καταστήματος της Λαϊκής Αγοράς Ηράκλειας.
8. Εκμίσθωση κτιρίου εκτάσεως 20,44 τ.μ. στη δυτική πλευρά του με αριθμό 153 οικοπέδου του Ο.Τ 33 του παλιού σχεδίου της Ηράκλειας (νέο Ο.Τ 158).
9. Παραχώρηση της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Ηράκλειας στον Αθλητικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου ̈ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ ̈ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
10. Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βαλτερού στο Σύλλογο Ενόργανης Γυμναστικής Βαλτερού για την αθλητική περίοδο 2022-2023 (έως 30-06-2023).
11. Έγκριση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων στο με αριθμό 381 αγροτεμάχιο του αναδασμού έτους 1981 του αγροκτήματος της Κοινότητας Αμμουδιάς του Δήμου Ηράκλειας, εμβαδού 8.250,00 τ.μ., ιδιοκτησίας του κ. Χρήστου Αγριανίδη του Αναστασίου, για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης ξηρών καρπών.
12. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 86/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Υλοτόμηση ή μη των συστάδων 3 και 16β του δημοτικού δάσους Στρυμονικού – Διάθεση του λήμματος των παραπάνω συστάδων – Τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας».
13. Μεταφορά του λήμματος της συστάδας 11 του δημοτικού δάσους Στρυμονικού από τη διαχειριστική χρήση έτους 2021 στη χρήση του έτους 2022 – Υλοτόμηση της συστάδας 11 του δημοτικού δάσους Στρυμονικού – Διάθεση του λήμματος της παραπάνω συστάδας – Τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας.
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 229/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, που αφορά τον ορισμό δημοτικών συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top