Δήμος Σερρών : Προσωρινοί Πίνακες Πωλητών Λαϊκών Αγορών

.jpg

 Στις Σέρρες σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε η πενταμελής επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και με το αριθ. 1/2022 πρακτικό κατάρτισε τους προσωρινούς πίνακες των δραστηριοποιούμενων πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών, που κατέχουν τη θέση τους με διοικητική πράξη.

Ορίζεται προθεσμία 15 ημερών για υποβολή ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων από την ανάρτηση της παρούσας.
Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top