Δήμος Νέας Ζίχνης : ΟΧΙ από την επιτροπή ποιότητας για δύο φωτοβολταϊκά

kozani6φδηγδφηγ.jpg

Η επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά  επί του περιεχομένου των φακέλων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των έργων ‘Εγκατάστασης και λειτουργίας  φωτοβολταϊκών πάρκων

 ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου ‘Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος 55,86504MW,της εταιρίας «Ι∆ΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο(ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2111656126, που θα εγκατασταθεί στη θέση«ΠΕΤΡΩΤΟ1», ∆.Ε. Αλιστράτης, ∆ήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών’ (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02).
Το μέλος της επιτροπής κ. Ντώνες ∆. ψήφισε «ναι» στην απόφαση αυτή

 ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διαδικασία
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου ‘Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος
26,64816MW,της εταιρίας «Ι∆ΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2206784726, που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΠΕΤΡΩΤΟ
2», ∆.Ε. Αλιστράτης, ∆ήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών’ (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με
Α/Α 02).
Το μέλος της επιτροπής κ. Ντώνες ∆. ψήφισε «ναι» στην απόφαση αυτή

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top