Δήμος Σερρών : Προκηρύξεις για την πλήρωση 11 θέσεων εκπαιδευτών στις Δομές της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

308848448_1061351901191509_1475269892361430768_n.jpg

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά επτά (7) άτομα (ειδικότητα ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ) για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου “ΑΡΤΙΟ” της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. , τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά δύο (2) άτομα (ειδικότητα ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ) για την κάλυψη των αναγκών του Γυμναστηρίου Ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης και τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά δύο (2) άτομα (ειδικότητα ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ {ΜΠΑΛΕΤΟ & ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ) για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kediser@gmail.com (η αίτηση υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 01/10/2022 έως 10/10/2022Για την αίτηση και τα δικαιολογητικά στους παρακάτω συνδέσμουςΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΙΟ https://bit.ly/3RpUZ1iΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥhttps://bit.ly/3dXRdP9ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝhttps://bit.ly/3CmwEoX

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top