Π.Ε Σερρών : Προληπτικοί καθαρισμοί ρεμάτων

.jpg

Εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών ρεμάτων πραγματοποίησε  η Π.Ε. Σερρών, για την αντιπλημμυρική θωράκιση των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.Σε συνεργασία Π.Ε. Σερρών, Κοινότητα Χαρωπού και  Δήμου Σιντικής διενεργήθηκε αυτοψία στα υδατορέματα του Χαρωπού που παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Προτεραιότητα δόθηκε σε περιοχές που έχουν παρουσιάσει σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα κατά το παρελθόν και σε άλλες περιοχές που κρίθηκαν  απαραίτητες. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top