Δήμος Σερρών : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων»

.jpg

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων», με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 του ίδιου νόμου.
Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top