Δήμος Εμμανουήλ Παππά : 389.000 ευρώ για τη Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων και προμήθεια εξοπλισμού

311088539_1559826951136404_8329735012225790514_n.jpg

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα εντάσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πράξης: «Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» συνολικού προϋπολογισμού 389.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Η παραπάνω πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:

Α) Τίτλος έργου: «Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Συνολικός προϋπολογισμός: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούχος φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Α της παραγράφου 4.1-4.3. της Πρόσκλησης ΧΙΙ

Β) Τίτλος έργου: «Προμήθεια αγοράς κτηνιατρικού εξοπλισμού» Συνολικός προϋπολογισμός: 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: : 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούχος φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Β της παραγράφου 4.4-4.5. της Πρόσκλησης ΧΙΙ

Γ) Τίτλος έργου: «Προμήθεια δαπάνης για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου που απορρέουν από το ν. 4830/2021» Συνολικός προϋπολογισμός: 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούχος φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Γ της παραγράφου 4.6 της Πρόσκλησης ΧΙΙ

 6Ν7Σ46ΜΤΛ6-ΩΥ9_Ένταξη_Καταφυγίου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top