Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόσληψη νοσηλευτή με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

.jpg

Το Ν.Π του Δήμου ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

31 10 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top