Δήμος Σιντικής : Διαδικασία χορήγησης θέσεων για τους πωλητές στις Λαϊκές Αγορές

laikes-agores-800x400-1.jpg

Το γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σιντικής προχωρά στη διαδικασία χορήγησης θέσεων για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής, (Σιδηροκάστρου, Ροδόπολης, Νέου Πετριτσίου και Κερκίνης) και κατέχουν θέση χωρίς διοικητική πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σιντικής που κατέχουν θέση σε αυτές χωρίς διοικητική πράξη υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία χορήγησης θέσεων υποβάλλοντας αιτήσεις συμμετοχής στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σιντικής από την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, προκειμένου να καταλάβουν κενές θέσεις των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σιντικής με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας. Η αίτηση χορηγείται είτε από τα γραφεία του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου και θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία πρωτοκόλλου (τηλ. 2323350271) υπογεγραμμένη, και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

  1. Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Φορολογική ενημερώτητα
  4. Εξόφληση τελών Λαϊκών Αγορών Δήμου Σιντικής

Παράκατω σας επισυνάπτουμε την αίτηση και ολοκληρωμένη την πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top