Δήμος Νέας Ζίχνης : Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων

.jpg

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ”  

 

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΟΥ_ΑΝΟΙΚΤΟΥ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

2__ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΟΥ_ΑΝΟΙΚΤΟΥ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

3_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΑΛ._ΠΕΡΙΓ._ΦΥΣΙΚΟΥ__ΟΙΚΟΝΟΜ._ΑΝΤΙΚ._ΤΗΣ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-_ΕΙΔΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙII_-_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

7_ΕΕΕΣ.pdf

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top