Συνεταιριστική τράπεζα Σερρών .Στόχος η στήριξη της Σερραϊκής οικονομίας

d286565b-1.jpg

Τους στόχους της Συνεταιριστικής τράπεζας Σερρών ανέπτυξε ο πρόεδρος της κατά την εισήγηση του στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσή των μετόχων της . Οι στόχοι της τράπεζας δια στόματος του προέδρου της επικεντρώνονται 

α) στην στήριξη της Σερραϊκής οικονομίας,

 

β) στην στήριξη  της μικρομεσαίας επιχείρησης 

γ) στην  ενίσχυση του Σερραίου αποταμιευτή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών σας καλωσορίζουμε στην 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Θεωρούμε σωστό, στο ξεκίνημα της παρουσίασης των οικονομικών πεπραγμένων του 2015 της Τράπεζας Σερρών, να θυμίσουμε πολύ σύντομα, τις μακροοικονομικές και πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτούργησε το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις γενικότερα τα τελευταία χρόνια (αν και είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους από εσάς).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,

από το 2008 έως και το 2013 η ελληνική οικονομία απώλεσε σωρευτικά το 26% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Μετά από μια σύντομη και μικρή ανάκαμψη κατά το 2014, το 2015 ξεκίνησε σε κλίμα έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο επιδεινώθηκε και κορυφώθηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και την θέσπιση των capital controls. Η ελληνική οικονομία εισήλθε εκ νέου σε ύφεση από το γ’ τρίμηνο του 2015 και ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του 2015 διαμορφώθηκε στο αρνητικό -0,7%. Παραδόξως, το 2015 είχαμε μια μικρή αύξηση της απασχόλησης με αποτέλεσμα η ανεργία να διαμορφωθεί στο 24,6% (από 26,1% το 2014), παραμένοντας ωστόσο η υψηλότερη στην ΕΕ.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, οι κυριότερες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 ήταν η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών και η επιβολή των Capital controls στις αναλήψεις μετρητών, στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και σε άλλες τραπεζικές εργασίες.

Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών ήταν αναγκαία λόγω της επιδείνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των Τραπεζών (τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 44% του συνόλου των δανείων) και επιβλήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από την οποία ελεγχόμαστε και εμείς σαν τράπεζα από το 2016.

Ο ίδιος έλεγχος έγινε και για τις μη συστημικές Τράπεζες. Από το test αυτό προέκυψαν ανάγκες ενίσχυσης των κεφαλαίων για την Τράπεζα Αττικής για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες – εκτός της Τράπεζας Σερρών. Οι αυξήσεις των κεφαλαίων έγιναν με επιτυχία με εξαίρεση την Τράπεζα Πελοποννήσου για την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα εξυγίανσης.

Η επιβολή των capital controls ήρθε ως αποτέλεσμα της μεγάλης εκροής των καταθέσεων (πάνω από 40 δις) και του έντονα αρνητικού οικονομικού κλίματος. Η μείωση της ρευστότητας των Τραπεζών (παρά την ενίσχυση μέσω του ELA και της κεφαλαιοποίησης) στέρησαν από τις επιχειρήσεις των αναγκαίων και ζωτικών κεφαλαίων κίνησης που σε συνδυασμό με τον περιορισμό του εισοδήματος των νοικοκυριών, είχε δυσμενή επίπτωση στην αποπληρωμή των δανείων. Έτσι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το 2015 αυξήθηκε στο 44% (2014: 39,9%). Οι Τράπεζες υποχρεώθηκαν να σχηματίσουν προβλέψεις για μη είσπραξη δανείων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον περιορισμό των τραπεζικών εργασιών, είχε σαν αποτέλεσμα να καταγράψουν οι Τράπεζες ζημίες σημαντικού ύψους, μεγαλύτερες από την χρήση του 2014.

Σε αυτό το οικονομικό κλίμα που περιγράψαμε προηγουμένως πολύ περιεκτικά, η Διοίκηση της Τράπεζας Σερρών εστίασε τις προσπάθειές της σε

δύο ιδιαίτερα σημαντικούς για την πορεία της Τράπεζας στόχους.

Πρώτος στόχος η συνέχιση της χρηματοδότησης βιώσιμων Σερραϊκών επιχειρήσεων, αν είναι δυνατό με εξαγωγικό προσανατολισμό, παρά την μείωση των καταθέσεων που είχαμε και εμείς όπως όλες οι Τράπεζες.

Δεύτερος στόχος, η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των προβληματικών δανείων ώστε να περιορίσουμε τις δυσμενείς επιδράσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας. Παράλληλα, οι προσπάθειες όλων μας ήταν συνεχείς στην εγγραφή νέων μελών και την βελτίωση της αναγνωσιμότητας της Τράπεζας και εκτός Νομού Σερρών.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι εμφανής και πέρα από αριθμητικά δεδομένα. Είμαστε η μοναδική ίσως Τράπεζα του Νομού Σερρών που συνέχισε και συνεχίζει τις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και αυτό δεν χρειάζεται καμιά απόδειξη αφού οι περισσότεροι από εσάς είσαστε αποδέκτες και χρήστες των κεφαλαίων αυτών.

Ταυτόχρονα αυξήσαμε το επίπεδο των άλλων τραπεζικών εργασιών (εμβάσματα εισαγωγών – εξαγωγών κλπ) με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των αντίστοιχων εσόδων από προμήθειες. Επίσης, πετύχαμε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 88 χιλ. ευρώ δηλαδή οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2014 ενώ το σύνολο της μείωσης των δαπανών κατά την διαχειριστική διετία της νέας Διοίκησης ανήλθε στο 20%!!

Έτσι, κατορθώσαμε σε αυτό το δυσμενές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να δημιουργήσουμε λειτουργικά κέρδη (προ φόρων και προ προβλέψεων) ύψους 1.082.000 €.

Ταυτόχρονα, διατηρήσαμε τους εποπτικούς δείκτες της Τράπεζας πάνω από τα όρια που προβλέπονται από την Τράπεζα Ελλάδος, με αποτέλεσμα – όπως αναφέραμε και προηγουμένως – να μη απαιτηθεί επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση όπως συνέβη σε άλλες Συνεταιριστικές και Συστημικές Τράπεζες.

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των καθυστερημένων δανείων, ρυθμίσαμε εντός του 2015 πάνω από 200 δάνεια συμπολιτών μας που αδυνατούσαν να καταβάλουν τις συμφωνηθείσες κατά το παρελθόν δόσεις. Με τον τρόπο αυτό βελτιώσαμε την εισπραξιμότητα τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων από τα καθυστερημένα δάνεια. Παράλληλα, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενισχύουμε τις γνώσεις των στελεχών μας προσδιορίζοντας συγχρόνως τους βέλτιστους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα της Τράπεζας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε την εντυπωσιακή άνοδο του αριθμού των μελών

(γεγονός που σχολιάστηκε θετικά από όλους τους εμπλεκόμενους και εκτός Νομού Σερρών) που είναι άλλωστε από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της νέας Διοίκησης. Τα μέλη της Τράπεζάς μας αυξήθηκαν κατά 11,78%, από 5.605 που ήταν στο τέλος του 2014 σε 6.265 τον Δεκέμβριο του 2015. Η συνολική αύξηση των μελών την διετία 2014-2015 είναι 30% και τεκμηριώνει την σταδιακή βελτίωση της φήμης της Τράπεζας και αποδοχής των ενεργειών της Διοίκησης από τους Σερραίους πολίτες (και όχι μόνο). Ο στόχος μας είναι κάθε οικογένεια στο Ν. Σερρών να έχει τουλάχιστον μία μερίδα.

Εκτός όμως από τα αριθμητικά αποτελέσματα, πετύχαμε και ποιοτικούς στόχους, τους οποίους θέσαμε σαν νέα διοίκηση το 2015.

Συνεχίσαμε την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της Τράπεζάς και την βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών ώστε να προσφέρουμε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας..

Καταθέσαμε το τριετές (2015 – 2017) επιχειρησιακό μας σχέδιο (Business Plan) στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο αξιολογήθηκε και έγινε αποδεκτό.

Στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία δυο νέων τραπεζικών θυρίδων σε περιφερειακούς δήμους του νομού μας. Η έγκριση τους καθυστερεί, αποκλειστικά λόγω των οικονομικών δυσκολιών που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η μοναδική Τράπεζα που κατέθεσε επιχειρησιακό σχέδιο που συντάχθηκε από τα στελέχη της χωρίς την συμμετοχή εξωτερικού συμβούλου. Το όφελος ήταν διπλό: αφενός περιορίσαμε τα έξοδα και αφετέρου βελτιώσαμε το επίπεδο της τεχνογνωσίας και επικοινωνίας με τις Εποπτικές Αρχές.

Για το 2016 οι συνθήκες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας μετά το 2ο εξάμηνο, διαφαίνονται ευνοϊκότερες, από αυτές της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που επιτρέπει την πρόβλεψη ότι η ύφεση μπορεί να ανασχεθεί και να ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης πολιτικής σταθερότητας και μείωση της αβεβαιότητας που επηρεάζει την επενδυτική δραστηριότητα. Οι εξελίξεις βέβαια θα επηρεαστούν και από το αποτέλεσμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βασικοί στόχοι της Διοίκησης για το 2016,

είναι η ενίσχυση τόσο της καταθετικής όσο και της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας ώστε να είναι εφικτή η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών όσον αφορά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Οι προσπάθειες όλων μας – εργαζομένων και μελών – πρέπει να είναι η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η αύξηση του αριθμού των μελών ώστε η Τράπεζα να μπορέσει να επεκταθεί σύντομα και εκτός Νομού Σερρών.

Κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας για εδραίωση της πίστης και της εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα μας, διαχειριζόμαστε τα χρήματα που μας εμπιστευτήκατε υποδειγματικά, δημοσιεύοντας κάθε σημαντική πράξη και ακολουθώντας κανόνες διαφάνειας. Το στοιχείο της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης καθώς και η επενδυτική αξία της Τράπεζας, αναγνωρίστηκε από κεφαλαιούχους, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας ως Στρατηγικοί Επενδυτές. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους και πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Διοίκηση και τα Στελέχη της Τράπεζας, εργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας για την επιτυχία της αποστολής μας, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη της Σερραϊκής οικονομίας, της μικρομεσαίας επιχείρησης του τόπου μας, αλλά και η ενίσχυση του Σερραίου αποταμιευτή.

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

Τους συνεταίρους χρηματοδότες μας, που παρόλα τα οικονομικά προβλήματα και τις αρνητικές ειδήσεις στο χώρο των Τραπεζών, συνέχισαν να ενισχύουν τα κεφάλαια της Τράπεζάς μας, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου μας

Τους συνεταίρους καταθέτες μας, που διατήρησαν την ψυχραιμία τους και συνέχισαν να μας εμπιστεύονται ακόμα και στην περίοδο ακραίας οικονομικής αναταραχής που ζούμε τελευταία.

Τους συνεταίρους συνεπείς δανειολήπτες μας, όχι μόνο αυτούς που είναι ενήμεροι, αλλά και αυτούς που αν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της κρίσης έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις.

Σας ευχαριστούμε όλους, γιατί εσείς είστε αυτοί που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας μας.

Με τιμή

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top