Σέρρες . Αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας η λειτουργία του εγκεκριμένου ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής

diek-ypourgeio-paideias.jpg

Επιστολή με την οποία  ζητούν τη λειτουργία του εγκεκριμένου Δημόσιου ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στις Σέρρες έστειλαν  εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ν Σερρών προς τον υπουργό παιδείας κ Φίλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την παρούσα επιστολή υποβάλλουμε και υποστηρίζουμε το αίτημα-υπόμνημα για τη λειτουργία του εγκεκριμένου (ΦΕΚ. 89/ 19 -1-2015) Δημόσιου ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στις Σέρρες για όλες τις κατηγορίες τελειοφοίτων/αποφοίτων ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής εκφράζοντας τη βούληση της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιφέρειάς μας και εκτιμώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινωνίας της. Ανακοινώνοντας το Υπουργείο Παιδείας την απόφασή του (αριθμ. πρωτ. 3900/10-4-2015 και αρ. πρωτ. Κ1/148649/23/09/2015) ότι το ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής θα λειτουργήσει μόνο για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης, ουσιαστικά ακυρώνει τη λειτουργία του και παραβλέπει τις πραγματικές ανάγκες και το δικαίωμα όλων των τελειοφοίτων και παλαιοτέρων αποφοίτων του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Σερρών για περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

Ειδικότερα η πρόβλεψη για φοίτηση στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Σερρών μόνο για δύο κατηγορίες Αμεα, παραβλέποντας τις άλλες και χωρίς προηγούμενη εξακρίβωση των κατηγοριών Αμεα που έχουν την πρόθεση να φοιτήσουν στο ΔΙΕΚ, αποτελεί αρνητική βάση για ένα βήμα που η ελληνική πολιτεία έπρεπε ήδη να είχε κάνει προ πολλού, αποδίδοντας κοινωνική δικαιοσύνη και σεβόμενη τα δικαιώματα όλων των παιδιών για κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Σερρών, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, ο αιρετός του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας, οι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ Σερρών, η Πρόεδρος της ΕΛΜΕΣ, η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας-ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΛ Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων, Γονέων και Κηδεμόνων της εν λόγω μονάδας «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» εκτιμούμε ότι είναι κοινωνικά αναγκαία και πρακτικά απολύτως εφικτή και συμφέρουσα για την πολιτεία η λειτουργία του ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στις Σέρρες για τους/τις αποφοίτους και τελειοφοίτους  ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής που επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό με τη νέα σχολική χρονιά 2016-17, χωρίς περιορισμό σε κατηγορίες αναπηρίας, για τους λόγους που ακολουθούν:

⦁ Οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι των ΣΜΕΑΕ  του νομού  μας στην πλειονότητά τους είναι άτομα με ήπια νοητική υστέρηση, καθώς και άλλες αναπηρίες ( φάσμα αυτισμού, σύνδρομο Down, κλπ )

⦁ Η λειτουργία του ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής μόνο με τις ήδη εγκεκριμένες ειδικότητες για τυφλά και κωφά άτομα προϋποθέτει χρήση εργαστηρίων και τεχνολογικού εξοπλισμού που κοστίζει και που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε και πρέπει να αποκτήσουμε με τη σχετική οικονομική επιβάρυνση.

⦁ Στο ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Σερρών λειτουργούν για όλα τα παιδιά οι ειδικότητες: α) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Υπαλλήλων  Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και γ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Είναι λογικό και παιδαγωγικά ορθό να δίνεται η δυνατότητα στα άτομα που το επιθυμούν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε μεταλυκειακό επίπεδο σε αντικείμενα με τα οποία έχουν ήδη ασχοληθεί και διαθέτουν υποδομή, καθ’ όσον η εναλλαγή αντικειμένων φοίτησης  προκαλεί αποδεδειγμένα παλινδρόμηση στους μαθητές/τριες.

⦁ Επιπλέον η προσθήκη των παραπάνω ειδικοτήτων δεν επιβαρύνει οικονομικά το κόστος λειτουργίας του ΔΙΕΚ, καθώς το συγκρότημα ΣΜΕΑΕ στο οποίο θα λειτουργήσει το ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής  θεωρείται από τα πλέον εξοπλισμένα της χώρας και λειτουργούν όλα τα εργαστήρια που εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Διαθέτει επίσης εργαστήρια που μπορούν να εξυπηρετήσουν ειδικότητες όπως: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia), Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (Κωδικός: 03.03.05.0) και Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης (Κωδικός: 03.03.03.0), Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Κωδικός: 03.02.02.1), Γραμματέας Διεύθυνσης (Κωδικός: 02.01.02.1) και Τεχνικός Ανθοκομίας (Κωδικός 04.01.01.1), συμβατές με τις γενικότερες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μας.

⦁ Όλοι/ες οι τελειόφοιτοι/ες και απόφοιτοι/ες ΣΜΕΑΕ έχουν την ίδια ανάγκη και το ίδιο δικαίωμα να επιλέξουν τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους και της επαγγελματικής τους κατάρτισης, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα πάρουν τη θέση τους στον κοινωνικό και εργασιακό στίβο.

Με τα δεδομένα αυτά  ΖΗΤΟΥΜΕ για το σχολικό έτος 2016-17:

⦁ Το ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Σερρών να λειτουργήσει χωρίς περιορισμό στις κατηγορίες Αμεα.

⦁ Να λειτουργήσει στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής για λόγους παιδαγωγικούς και εξοικονόμησης πόρων λειτουργίας.

⦁ Να ενεργοποιηθούν ειδικότητες  με τις οποίες οι σπουδαστές/ιες είναι ήδη εξοικειωμένοι/ες από τη φοίτησή τους στο ΕΠΑΛ ΕΑ και συμβατές με την οικονομική ζωή και δραστηριότητα της Π.Ε. Σερρών.

⦁ Διοικητικά το ΔΙΕΚ ΕΑ να έχει αυτόνομη διεύθυνση ή αποκλειστική υποδιεύθυνση υπαγόμενη στο ΙΕΚ. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, γιατί η πρόσθετη επιβάρυνση της διεύθυνσης του ΙΕΚ με την οργάνωση και λειτουργία του νεοσύστατου ΔΙΕΚ δεν αποτελεί ενθαρρυντικό παράγοντα για το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της προσπάθειας αυτής.

Κύριε Υπουργέ,

Υπολογίζουμε στην κοινωνική ευαισθησία σας και ευελπιστούμε ότι με την απόφασή σας θα γίνει ένα ακόμα βήμα έμπρακτης εκδήλωσης σεβασμού και δικαιοσύνης στα άτομα ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα στο δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέγουν τη συνέχεια της ζωής τους με αξιοπρέπεια και όχι ως ελεημοσύνη.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top