Δήμος Σερρών .Πρόσληψη ενός οδηγού και τριών εργατών καθαριότητας ΙΔΟΧ

d4f03039-1.jpg

Την πρόσληψη ενός (1) ∆Ε οδηγού & τριών (3) ΥΕ εργατών καθαριότητας ΙΔΟΧ ανακοίνωσε ο δήμος Σερρών 

Διαβάστε την απόφαση 

Προσλαµβάνουµε: Έναν (1) ∆Ε οδηγό & τρεις (3) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δύο µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών της καθαριότητας τους θερινούς µήνες για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.

 • τον κ. Γκουγκούφκα Πέτρο του Ιωάννη ως οδηγός από 18-07-2016 έως 17-09-2016 

• τον κ. Αλεξούδη Ευστράτιο του Γεωργίου ως εργάτη καθαριότητας από 18-07-2016 έως 17-09-2016 

• τον κ. Τσαλκιτζή Γεώργιο του Ιωάννη ως εργάτη καθαριότητας από 18-07-2016 έως 17-09-2016

 • τον κ. Αρναουτίδη Μακάριο του Βασιλείου ως εργάτη καθαριότητας από 18-07-2016 έως 17-09- 2016  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top