Δήμος Σερρών . Δύο ( 2 ) Προσλήψεις με σύµβαση µίσθωσης έργου

jobsaas.jpg

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σερρών 

Συγκεκριμένα 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη:

 1) Ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ µε σύµβαση µίσθωσης έργου (µε τετράωρη ηµερήσια απασχόληση) και 

 2) Ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ή ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ µε σύµβαση µίσθωσης έργου (µε δίωρη ηµερήσια απασχόληση), 

 στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του ∆ήµου µας στο πλαίσιο του δικτύου ¨Military Assets as Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως ∆ηµόσιοι Χώροι¨ που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας URBACT III

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top