ΑΝΕΣΕΡ . Ενημερωτικές ανοιχτές εκδηλώσεις Για την διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος LEADER

leader-logo_e.jpg

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  ο σχεδιασμός της Α φάσης του Τοπικού Προγράμματος LEADERαπό την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, στο πλαίσιο  της αριθ. πρ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Με απόφασή του το Υπουργείο Αγρότικης Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 3/8/2016 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Φακέλων.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών είναι  μεταξύ των Φορέων που πληρούν το σύνολο των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας της Α Φάσης και αποτελεί πλέον επιλέξιμο φορέα για την υποβολή του Φακέλου Β στην δεύτερη Φάση της Πρόσκλησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Για την διαμόρφωση της Στρατηγικής και του περιεχομένου του Τοπικού Προγράμματος έχει σχεδιαστεί και υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία δράσεις διαβούλευσής και ενημέρωσης με Δημόσιους Φορείς και τον Τοπικό πληθυσμό.

Αμέσως παρακάτω δίδεται ο πίνακας των ενημερωτικών Ανοιχτών Εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ανωτέρου σχεδιασμού των ενεργειών διαβούλευσης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
25/8/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής, στο Αμφιθέατρο του πρώην  Δημαρχείου Πετριτσίου, της Δημοτικής  Κοινότητας Πετριτσίου
30/8/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Ηράκλειας, στην Αίθουσα του κινηματογράφου ROMEO, της  Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας
31/8/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής, στο Αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου
1/9/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Ηράκλειας, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σκοτούσσας της Τοπική Κοινότητας Σκοτούσσας
1/9/2016 20:00 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Νέας Ζίχνης, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ζίχνης
1/9/2016 20:00 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Νέας Ζίχνης, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αλιστράτης
2/9/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Ηράκλειας, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού
5/9/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Βισαλτίας, στο Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Δημητρητσίου
5/9/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, στο κτίριο του Σχολαρχείου της Τοπικής Εμμανουήλ Παπά
5/9/2016 20:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, στην Αίθουσα «ΟΡΦΕΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού
6/9/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής,  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ. Πορροϊων
7/9/2016 20:00 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σερρών, στην Αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών
8/9/2016 19:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Βισαλτίας, στην Αίθουσα του τέως Δημαρχείου της Τοπικής Κοινότητας Μαυροθάλασσας
8/9/2016 20:00 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Αμφίπολης, στην Αίθουσα του κινηματογράφου  κινηματογράφου “ΣΙΝΕ ΡΟΔΟΝ” της Δημοτικής Κοινότητας Ροδολίβους
9/9/2016 20:30 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Βισαλτίας, στην Αίθουσα του Δημαρχείου της Δημοτικής Κοινότητας Νιγρίτας

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top