Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

be79c180.jpg

 Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016,  και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1ο : Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010). Εισηγητής : Αντώνιος Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέμα 

2ο : Καθιέρωση ”Ημέρας Μνήμης του Ξεριζωμού των Ελλήνων από τα Δυτικά Παράλια της Μαύρης Θάλασσας-Βόρειας Θράκης. Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 1

 3ο : Ίδρυση λαϊκής αγοράς επί της οδού Κανάρη 1 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εισηγητής : Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

4ο : Αποδοχή δωρεάς από ORPHAN GRAIN TRAIN των ΗΠΑ στη Π.Κ.Μ. για ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Αηδονόπουλος, Συντονιστής Π.Κ.Μ Κοινωνικής Συνοχής-Προσφυ- γικού & Μεταναστευτικού. 

 5ο : 13η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016. Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 6ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το β’ τρίμηνο 2016. Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 28/10-3-2016 (ΑΔΑ:6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) Α.Π.Σ. που αφορά στην κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών των Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Μ.Ε. Θεσσαλονίκης έτους 2016. Εισηγητής : Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματικού Σχεδιασμού. 

 8ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ. αρ. 48/31-3-2016 (ΑΔΑ:7Γ4Θ7ΛΛ-9ΤΤ) Α.Π.Σ. που αφορά στην κατάρτιση Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 χρηματοδοτούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής 

9ο : Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης εντός του οικισμού Κάτω Μητρουσίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις ΔΕ Μητρουσίου και Σκουτάρεως Δ. Σερρών. 

Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών. 2 

 10ο : Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς. Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς. 

11ο : Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ», στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Νέας Φώκαιας (αρ. κλη- ροτεμαχίου 367), του Δήμου Κασσάνδρας, της Π.Ε Χαλκιδικής. 

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top