Δήμος Σερρών . Συνάντηση εργασίας του δικτύου MAPS

1123.jpg

Με επιτυχία και με απαρτία των μελών της πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο πρώην κτίριο της ΤΕΔΚ  η 1η Συνάντηση του  Πυρήνα της Τοπικής Ομάδας Στήριξης του συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού  έργου MAPS Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι” που υλοποιεί ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III. Σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η δραστηριότητα  της Τοπικής Ομάδας Στήριξης ενσωματώθηκε στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και μέσα από αυτή δημιουργήθηκε ο Πυρήνας της με σκοπό την πιο ενεργή και επισταμένη ενασχόληση με τις δράσεις του έργου MAPS.Κατά τη συνεδρίαση, η ομάδα ενημερώθηκε για την έως τώρα πρόοδο υλοποίησης του δικτύου, έθεσε το πλαίσιο λειτουργίας της και συζήτησε για τις δυνατότητες συμβολής της στο μέλλον και στην αξιοποίηση των στρατοπέδων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού που άπτεται του τρόπου επανάχρησής τους ως δημόσιων χώρων αλλά και εν όψει τόσο της συμμετοχής της στο επικείμενο 1ο Διακρατικό Εργαστήριο στην Καρταχένα (Cartagena) της Ισπανίας στις 5 & 6 Οκτωβρίου.  Η ομάδα ανανέωσε το ραντεβού της για τα μέσα Οκτωβρίου, όπου η αντιπροσωπεία των Σερρών θα μεταφέρει την εμπειρία της από τη συμμετοχή στην Καρταχένα (Cartagena) της Ισπανίας και θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση για την δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ένταξη των στρατοπέδων της πόλης των Σερρών στον αστικό ιστό και την χρήση τους ως χώροι για τους πολίτες.Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βέλτιστη αξιοποίησή των  εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου οι προσπάθειες του Δήμου για την τελική παραχώρηση τους από το ΤΕΘΑ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και η διεθνοποίηση του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως δήλωσαν και τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης, μόνο θετικά μπορεί να συμβάλει.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top