Δήμος Εμμανουήλ Παππά . Τι συνδέει τον νέο υφυπουργό αθλητισμού με το Άγιο Πνεύμα ???

ayst.jpg

ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉÓ ÔÏÕ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÔÇÓ ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ (ÂÏÑÅÉÏÕ ÑÇÍÁÍÉÁÓ-ÂÅÓÔÖÁËÉÁÓ) Í. ÂÁËÔÅÑ ÌÐÏÑÃÉÁÍÓ Ì,Å ÔÏÍ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÕÔÕ×Ç ÔÓÁÊÁËÙÔÏ ÊÁÉ ÌÅ ÔÏÕÓ ÁÍÁÐË. ÕÐ. ÔÑÕÖÙÍÁ ÁËÅÎÉÁÄÇ ÊÁÉ ÔÅÑÍÅÓ ÊÏÕÉÊ(ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÌÅ ÔÓÁÊÁËÙÔÏ)--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ιδιαίτερες σχέσεις με το Νομό Σερρών διατηρεί ο νέος υφυπουργός αθλητισμού κ. Γιώργος Βασιλειάδης.

Η σύζυγος του νέου υφυπουργού αθλητισμού η κ. Δράγιου κατάγεται από τον Εμμανουήλ Παππά Σερρών και ο πατέρας της Αριστείδης Δράγιος βρίσκεται στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας Σερραϊκών συλλόγων αττικής.

Βασίλης Αναστασιάδης

ert.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top