Δήμος Σερρών . Καταβολή 20.000 ευρώ για οφειλές του δήμου Λευκώνα

d4f03039-3.jpg

Το ποσό των 20.441,89 ευρω ( 18.784,29 καθαρά ) πλήρωσε ο δήμος Σερρών σε εργολάβο για εργασίες που είχε κάνει το 2009 στον πρώην δήμο Λευκώνα . Ο εργολάβος ζητούσε την καταβολή της συµφωνηµένης αµοιβής του, η οποία ανήρχετο στο ποσό των 17.000 Ευρώ για την εκτέλεση του έργου, που του ανατέθηκε κατόπιν συναφθείσας έτος 2009 προφορικής σύµβασης µε τον τότε δήµαρχο του δήμου Λευκώνα  .Ο δήμος εκτός της αμοιβής κατέβαλλε και τα δικαστικά έξοδα 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top