Συνάντηση Μέγκλα – Χαρίτση

IMG_1326_F25492-1.jpg

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Χρήστος Μέγκλας παρέστη στην Εκδήλωση με θέμα «Ο Αγροτικός Τομέας, Πυλώνας για την Ανάπτυξη της χώρας» που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Σερρών στο Εργατικό Κέντρο την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017.

Στην Εκδήλωση: Τι πρότεινε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου για την εν γένει και αγροτική ανάπτυξη του Νομού

Σε τοποθέτησή του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος, Χρ. Μέγκλας, αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική κατάσταση του Νομού, ο οποίος χρειάζεται 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ  κατ’ έτος για να φθάσει το μέσο όρο των νομών της χώρας στο παραγόμενο ΑΕΠ. Τόνισε ότι η υπερφορολόγηση «πνίγει» τους αγρότες και γι’ αυτό πρέπει να μειωθεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. από το 24% στο 13% και να τους δοθούν ειδικά κίνητρα για την συμπλήρωση του εισοδήματός τους, όπως π.χ. η δυνατότητα να εγκαταστήσουν όλοι φωτοβολταϊκά. 

Με την ευκαιρία της παρουσίας τού Προέδρου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.), κου Χρήστου Ρώσσιου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τευτλοκαλλιέργεια και στη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΒΖ στις Σέρρες. Έδωσε έμφαση στο ότι είναι ελάχιστα τα στρέμματα με καλλιέργεια τεύτλων σε σχέση με τις καλλιεργήσιμες δυνατότητες του νομού, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι αγρότες δεν έχουν κίνητρα για να τα καλλιεργήσουν.  Διερωτώμενος δε«Τι έγιναν τα 30 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην ΕΒΖ;», επανέλαβε στην τωρινή Διοίκησή της και στον Υπουργό την ολοκληρωμένη πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών να αναλάβει αυτό τη Διοίκηση (management) του Εργοστασίου.

Αναγνώρισε, τέλος, ότι το Πρόγραμμα LEADER και το νέο ΕΣΠΑ αποτελούν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ωστόσο, όπως είπε, η γραφειοκρατία πολλές φορές δυσχεραίνει την υλοποίησή τους.

Κατ’ ιδίαν συνάντηση Μέγκλα – Χαρίτση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μετά την εκδήλωση επέτυχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό. Ο κος Μέγκλας αφούπαρουσίασε τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Επιμελητήριο και καταδεικνύουν τη δεινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του Νομού, όπως:

Ø  προτελευταία θέση μεταξύ των νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.

Ø  μείωση πληθυσμού

Ø  χαμηλή θέση στην Περιφέρεια ως προς τις εξαγωγές

Ø  δραματική μείωση μεταποιητικού τομέα

Ø  αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω διασυνοριακού παρεμπορίου, διαφορετικών φορολογικών συντελεστών και λειτουργικού κόστους και άλλα,

εξήγησε αναλυτικά στον Υπουργό τις προτάσεις του Επιμελητηρίου:

Ø  αυξημένα κίνητρα από τον Επενδυτικό Νόμο, τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και άλλες πηγές για προσέλκυση επενδύσεων, δεδομένων των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού

Ø  σύνδεση του Νομού με το φυσικό αέριο (Ε.Π.Α. Κεντρικής Μακεδονίας)

Ø  πάταξη διασυνοριακού παρεμπορίου

Ø  αξιοποίηση δημοσίων εκτάσεων, χώρων και κτιρίων και

Ø  αξιοποίηση Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη για δημιουργία Βαλκανικού Κέντρου σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Επιμελητηρίου.

Επιμελητηριακός Θεσμός – Γ.Ε.ΜΗ.

Ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας, με την ευκαιρία της συνάντησης με τον καθ’ ύλην αρμόδιο και για τα Επιμελητήρια Υπουργό, υποστήριξε σθεναρά την αναγκαιότητα να παραμείνουν τα Επιμελητήρια ανά νομό και να μην συγχωνευτούν σε περιφερειακά. Μόνο έτσι και με την υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμού θα μπορούν να εκπροσωπούν το σύνολο των επιχειρηματιών σε τοπικό επίπεδο ‘ κυρίως δε τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, αν τα Επιμελητήρια συγχωνευτούν, χωρίς συλλογική εκπροσώπηση, θα χάσουν τη δυνατότητα να έχουν άμεση πληροφόρηση και η φωνή τους δεν θα ακούγεται στα Υπουργεία και στα άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρούν τα Επιμελητήρια, χωρίς να επιβαρύνεται καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός. Επεσήμανε τη σπουδαιότητα της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των επιμέρους επαγγελματιών, χωρίς πολυδιάσπαση μητρώων, προτείνοντας μάλιστα ακόμα και την εγγραφή των αγροτών στο Γ.Ε.ΜΗ, ώστε αυτό να αποτελεί το ένα, ενιαίο και μοναδικό εθνικό Μητρώο καταγραφής και απεικόνισης της επιχειρηματικότητας όλων των τομέων.

Ο κος Χαρίτσης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νομός και για τις προτάσεις του Επιμελητηρίου προς την κατεύθυνση της επίλυσής του και ειδικά για την πρόταση αξιοποίησης του Στρατοπέδου Κολοκοκοτρώνη. Μάλιστα, αποδέχτηκε προκαταβολικά την πρόσκληση του κου Μέγκλα να είναι κύριος ομιλητής σε ειδική εκδήλωση ενημέρωσης των επαγγελματιών στο προσεχές διάστημα.  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top