Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

fa7a0c4e3bf61eddeb1dbea681ec4cf5_XL.jpg

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 8ης/20-4-2016 και συνέχισης της 8ης/26-4-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαριά 2014-2020” με τίτλο: «Διασυνοριακός Προγραμματισμός και Μέτρα Υποδομών για την Αντιπλημμυρική Προστασία» -«Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection» ακρωνύμιο:« FLOOD PROTECION».

Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 3ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου,Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 4ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου,Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση προκήρυξης χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 6ο: Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του Εθνικού οδικού δικτύου Σερρών εντός των ορίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 7ο: Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου Σερρών εντός των ορίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 8ο: 2ος Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου Σερρών εντός των ορίων του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ –Π.Ε Σερρών στη συγκρότηση της επιτροπής «ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων» του Λιμεναρχείου Καβάλας.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top