Δήμος Σιντικής : ¨¨Βροχή¨¨ οι δικαστικές αποφάσεις για ανεξόφλητες οφειλές

-Σιδηροκάστρου-960x540.jpg

Δύο νέες δικαστικές αποφάσεις  για ανεξόφλητες οφειλές προηγούμενων ετών ύψους περίπου 40.000 ευρώ κοινοποιήθηκαν στον δήμο Σιντικής . Σύμφωνα με την πρώτη   ο δήμος καλείται να καταβάλλει 19.747,35€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,   ως τίμημα από σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του πρώην συνοριακού Σταθμού Προμαχώνα κατά το έτος 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή  του δήμου αποφάσισε να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

Με την δεύτερή απόφαση .Την 31-1-2017 κοινοποιήθηκε στον Δήμο κατασχετήριο κατ΄ αυτού, δυνάμει της με αριθμ. 113/2013 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών. Η συντηρητική αυτή κατάσχεση ποσού 20.083,92 €, έγινε σε τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Άλφα). Η κατάσχεση έγινε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 724 ΚΠολΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής  δεν θα ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο κατά του από 31-1-2017 κατασχετηρίου , για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1626/07.02.2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top