Συνάντηση Πέτρου Λυμπερίδη με Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου,

16939374_10211765120818610_5243633478587217477_n.jpg

Την Παρασκευή 24/2/2017 αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ (Πρόεδρος Λυμπερίδης Πέτρος ,Γενικός Ταμίας Μπουρνουσούζης Λευτέρης ) συναντήθηκε με την Υφυπουργό Οικονομικών Κα Αικατερίνη Παπανάτσιου, στην συνάντηση συμμετείχε και ο Γραμματέας του Π.Τ Μαγνησίας Κος Βαλασσάς Λαυρέντιος ο οποίος προέρχεται από την εκλογική περιφέρεια της Υφυπουργού.

Στην Υφυπουργό οικονομικών τέθηκαν διάφορα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών συγκεκριμένα:

Τέθηκε το ζήτημα του ασφαλιστικού νόμου που κατά την άποψη του Π.Σ.Φ προάγει την φοροδιαφυγή και είναι άδικο στον βαθμό που απομυζά ποσοστιαία τα εισοδήματα, επίσης είναι ανορθόδοξο να επιβάλλεται στο φορολογητέο εισόδημα και όχι στο καθαρό ( δηλαδή μετά την αφαίρεση του φόρου και όχι πρίν) ,επίσης τέθηκε το θέμα της επιλεκτικής έκπτωση ασφαλιστικής για τα πρώτα χρόνια μόνο για τους προερχόμενους από το πρώην ΕΤΑΑ .
Η Υπουργός αναγνώρισε δίκαια κάποια από τα τεθέντα ζητήματα και ανακοίνωσεότι η Κυβέρνηση θα εξετάσει πιθανές αδικίες από την εφαρμογή για να τις διορθώσει.

Τέθηκε το θέμα την αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, σε συναδέλφους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΟΑΕΕ, από τον ΕΦΚΑ από τις 1/3/2017 και ζητήθηκε να μπορούν να εκδίδονται ασφαλιστικές ενημερότητες σε αυτούς που θα καταβάλουν την τρέχουσα ασφαλιστική εισφορά έστω και αν οφείλουν στον ΟΑΕΕ, αυτό είπε ότι θα το εξετάσει η Κυβέρνηση, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να πληρώνονται οι συνάδελφοι από τον ΕΟΠΥΥ.
Τέθηκε το θέμα την δυνατότητας ποσοστιαίας παρακράτησης της πιθανής ασφαλιστικής ληξιπρόθεσμης οφειλής από τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ ,γιατί ως γνωστόν με την αποστολή στο ΚΕΑΟ και των οφειλών από 0 ευρώ και της πιθανότητας αυτά να μεταβιβάζονται για είσπραξη από αμοιβές του Δημοσίου θα δημιουργήσει κοινωνικό ζήτημα σε συναδέλφους που έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.
Ζητήθηκε η παρέμβαση της Υπουργού για την απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΠΑΔ ,ΙΚΑ κλπ) για να μην χαθούν τα κονδύλια που υπάρχουν.
Συζητήθηκαν θέματα ΚΑΔ και ζητήθηκε να απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ κατά την έναρξη επιτηδεύματος σε ένα πλήθος κωδικών αριθμών δραστηριότητας που περιέχονται στην λίστα ΚΑΔ του 2008
Συζητήθηκαν οι δυσλειτουργίες της φορολογικής διοίκησης όσον αφορά την φορολόγηση ανείσπρακτων ποσών από το δημόσιο και ζητήθηκε από το Υπουργείο οικονομικών να τροποποιήσει άμεσα τον Νόμο 4172/2013, προκειμένου να επιτρέπεται η μεταφορά ανείσπρακτων αμοιβών, για να μην επιβαρύνονται αναίτια οι Φυσικοθεραπευτές με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα.
Συζητήθηκε το ζήτημα της αδυναμίας έκδοσης σημειωμάτων clawback από τον ΕΟΠΥΥ για όλο το 2016 και η λύση που προτάθηκε είναι βάση της δαπάνης του κάθε κωδικού και βάση των υποβολών του κάθε παρόχου να γίνει ένας πρόχειρος υπολογισμός του ποσού της επιστροφής ,καθώς το clawback εφαρμόζεται οριζόντια ανάλογα με την εξαμηνιαία υποβολή του καθενός και όταν εκκαθαριστούν οι υποβολές να γίνει ο συμψηφισμός. Υποσχέθηκε να παρέμβει στο ΕΟΠΥΥ για την λύση του ζητήματος.
Συζητήθηκε το ζήτημα με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων λόγω της στρεβλής εφαρμογής της διασταύρωσης των εισπραχθέντων και δηλωθέντων εισοδημάτων. Προτάθηκε σαν μοναδική λύση είναι η αποσύνδεση της σύγκρισης και της συμβατότητας του συνολικού εισπραχθέντος ποσού από τον ΕΟΠΥΥ βάση βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (για το έτος 2016), με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα χρήσης 2016. Υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα.
Τέθηκε το θέμα σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης μηχανημάτων POS σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας-κόστος εγκατάστασης και εφαρμογή υψηλού ποσοστού δικαιώματος από τις Τράπεζες. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να υποχρεωθούν άπαντες στην εγκατάσταση Ρος και ζητήθηκε η παρέμβαση του Υπουργείου για ευνοϊκότερες συνθήκες κάτι που έχει κάνει το Υπουργείο.
Τέθηκε το θέμα με τον αποκλεισμό των φυσικοθεραπευτών από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους φ/σ των δημοσίων δομών. Αναγνώρισε η Υφυπουργός το δίκαιο αίτημα και ζητήθηκε να υπάρχει ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν τεθεί το θέμα της διεκδίκησης μετά την αξιολόγηση.


ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top