Δήμος Ηράκλειας : Επανακαθορισμός αντιμισθίας για τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης

-λήψης-16.jpg

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Ηράκλειας τροποποιησε  την υπ΄αρ. 269/2016 απόφαση του ως προς το ύψος της αντιµισθίας του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ηράκλειας και ενέκρινε  την καταβολή αντιµισθίας στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ηράκλειας, κ. Αναστασιάδη Κωνσταντίνο, ύψους 720,00€ µικτά µηνιαίως, σύµφωνα και µε την υπ΄αρ. 17/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Η.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top