Δήμος Σερρών : Παραμένει η αψίδα έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου

3a5dbe620486ff802462cb16d7dee1e6_XL.jpg

 Την µη αποµάκρυνση της αψίδας (µε αναρριχώµενα φυτά), έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου Σερρών. αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο . Το οποίο ανέθεσε στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αντώνιος Αναστασιάδης, ο οποίος αφού επεσήµανε ότι είναι άλλη η έννοια του όρου της αψίδας, πρότεινε να αποµακρυνθεί η εν λόγω κατασκευή και να γκρεµιστούν όλα τα κηπάρια, ώστε να γίνει µια πλατεία έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου µε ειδικά δοµικά υλικά.  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top