Δήμος Σερρών : Καταβολη αποζημιώσεων με εξώδικο συµβιβασµό

-λήψης-13.jpg

Σε εξώδικο συμβιβασμό και καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες προχώρησε  ο δήμος Σερρών .Σύμφωνα με την απόφαση Το καλοκαίρι του 2016  7 αγρότες  του Μητρουσίου, υπέβαλλαν αίτημα για αποζηµίωσή τους για τη ζηµία που προκλήθηκε στην παραγωγή τους, εξαιτίας πληµµύρας των – χωραφιών τους από υπερχείλιση αρδευτικής τάφρου του Αρδευτικού δικτύου που διατηρεί ο ∆ήµος.Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του δήμου Σερρών  από τους 7 αιτούµενους αποζηµίωσης, έχουν πραγµατικά ζηµιωθεί από την πληµµύρα οι βαµβακοφυτείες των δύο .Στους οποίους ο δήμος κατέβαλλε στον μεν πρώτο 1600 Ευρώ και στον δεύτερό  1445 Ευρώ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top