Δήμος Σερρών : Ανοιχτός διαγωνισμός οδοστρωσίας – και ασφαλτοστρώσεων έτους 2017 με προϋπολογισμό 400.000

-τσαλοπουλου2-960x540.jpg
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017» με προϋπολογισμό 400.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1 – Σέρρες – Γραφείο 19 μέχρι και τις 3/7/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Ευτυχία & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Σερρών (Κ. Καραμανλή 1) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.
Συνημμένα:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top