Δήμος Σιντικής : Την επιστροφή 522.000 ευρώ ζητά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

-Σιδηροκάστρου-960x540.jpg

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα ανακλήθηκε η 101/61590/21-4-1989 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ ΤΑΠΣ 169/25-5-1989) όπως τροποποιήθηκε, με την οποία είχε εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.1262/82 επένδυσης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», σήμερα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

Που αναφέρεται στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό υπάρχοντος ξενοδοχείου Γ΄ τάξης (δυναμικότητας 210 κλινών), καθώς και στην κατασκευή του κεντρικού τμήματος νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Γ΄ τάξης και δυναμικότητας 97 κλινών (51 δωματίων) στην περιοχή του Δήμου Σιδηροκάστρου της επαρχίας Σιντικής του Νομού Σερρών, συνολικής δαπάνης 373.800.000 δρχ. (1.096.991,93 €)

.Λόγω μη ολοκλήρωσης της επένδυσης. Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε η επιστροφή στο Δημόσιο από την εν λόγω επιχείρηση, της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού εκατόν εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (178.100.000,00) δρχ, δηλαδή ποσού πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (522.670,00) €.

Μετά την δημοσίευση της παρούσας θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος ο οποίος θα διαβιβαστεί στη Δ.Ο.Υ. Σερρών – Σιδηροκάστρου. Στο χρηματικό κατάλογο θα αναγραφεί το ποσό της οφειλής, ύψους 522.670,00 €. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8-12-2015. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top