Δήμος Σιντικής : 54 προσλήψεις εως 24/7 οι αιτήσεις ( οι ειδικότητες )

-Σιδηροκάστρου-960x540.jpg

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την νέα κοινωφελής εργασία σε 17 Δήμους της χώρας ( και ο δήμος Σιντικης ) και οι αιτήσεις ξεκινούν ηλεκτρονικά στο oaed.gr από 14/07/2017 και ώρα 10η πρωινή έως και 24/07/2017

 

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ Η Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
1 ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
12 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top