Σέρρες : Διαγωνισμός για την αγορά επίπλων στο σχολείο των φυλακών

-Νιγρίτας-0-1.jpg

Το Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας σύμφωνα με την με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα προβεί στην προμήθεια τριών βιβλιοθηκών, τεσσάρων βιβλιοθηκών με πλάτη, πέντε πινάκων ανακοινώσεων, ενός βήματος ομιλιών και δύο τροχήλατων τραπεζιών για τις ανάγκες λειτουργίας του. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστείλουν προσφορές από τo Σάββατο 15/07/2017 έως και την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 12:00, στο Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας εντός του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.230 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ακολουθούμενες διαδικασίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια των διαδικασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνει από το ΣΔΕ Νιγρίτας και η έγκριση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Επισυνάπτεται έντυπο πλήρους τεχνικής περιγραφής και έντυπο υποβολής προφορών

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top