Δήμος Εμμανουήλ Παππά :Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 24/7 το δημοτικό συμβούλιο

dimos_empappa2-1.jpg
Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 24/7  στο Δημαρχείο, και ώρα 20.00  το δημοτικό συμβούλιο Εμμανουήλ Παππά
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω
θέματα: 
1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ Δήμου Εμμ. Παππά σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017. (Εισηγητής 
Δήμαρχος). 
2. Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων. 
(Εισηγητής κ. Κετσετζής) 
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Πρ/σμού, έτους 2017. 
(Εισηγητής Δήμαρχος). 
4. Αναμόρφωση Πρ/σμού, τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή 
συντήρηση δημ. σχολείου Αγ. Πνεύματος». (Εισηγητής κ. Στόικος). 
5. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος του Δήμου. (Εισηγητής κ. Στόικος). 
6. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων. (Εισηγητής 
κ. Ζάγκας). 
7. Έγκριση αγοράς χώρου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ Νέου Σουλίου. (Εισηγητής 
κ. Λαζάρου). 
8. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης στην Δ.Κ Νέου
Σουλίου. (Εισηγητής κ. Στόικος). 
9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομ. Προσώπων του για το χρονικό διάστημα από 01-09-2017 έως 31-08-2018. 
(Εισηγητής κ. Καζάκης). 
10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομ. Προσώπων του για το χρονικό διάστημα από 01-09-2017 έως και 31-08-2017. 
(Εισηγητής κ. Καζάκης). 
11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες 
του Δήμου και των Νομ. Προσώπων του για το χρονικό διάστημα από 01-09-2017 έως και 31-08-
2018. (Εισηγητής κ. Τσούκαλος). 
12. Διαγραφές διορθώσεις στους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής κ. 
Δεδούσης). 
13. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Χριστοδούλου). 
14. Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Χριστοδούλου). 
15. Εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ Νέου Σκοπού (Αριθ. 1397 τεμάχιο). 
(Εισηγητής κ. Χαμάλης). 
16. Εκμίσθωση δημ. έκτασης στην Τ.Κ Εμμ. Παππά, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. 
(Εισηγητής κ. Πάνου). 
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υλικών. (Προμήθεια οικοδομικών, μεταλλικών,
υδραυλικών ειδών). (Εισηγητής κ. Στόικος). 
18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Εισηγητής κ. Κετσετζής). 
19. Μεταβίβαση οφειλών στους χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής κ. Κετσετζής ). 
20. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορά αγροτική οδοποιία. (Εισηγητής κ. 
Κετσετζής). 
21. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Κετσετζής). 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top