ΚΕΔΗ Σερρών : 15.000 για την 15η χορευτική συνάντηση

rampotas_terzis.jpg

Η 15η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Θερινό Θέατρο του Κεντρικού Πάρκου του Δήμου Σερρών το χρονικό διάστημα από 07/09/2017 έως 10/09/2017. Για την υλοποίησή της το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ ενέκρινε προυπολογισμό ύφους 15.000 ευρώ

Αναλυτικά 

Α) Παροχή γεύματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.468,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Β) Παροχή Πρωινού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 892,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Γ) Μίσθωση καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (ορχήστρα), ενδεικτικού προϋπο- λογισμού 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Δ) Προμήθεια αναμνηστικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 972,16€, συμπε- ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Ε) Προμήθεια εκτυπωτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 554,28€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στ) Βιντεοκάλυψη εκδήλωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 892,80€, συμπε- ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 Ζ) Δαπάνες εκδήλωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.159,90 €, συμπερι- λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.900,34€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μοιραστείτε το

One thought on “ΚΕΔΗ Σερρών : 15.000 για την 15η χορευτική συνάντηση”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top